Molaetsa wa kiso-go-sele
 Tsebe e e kwa morago e go romela kwa https://ok.ru/molodezhka4sezonvseserii161718.

 Fa o sa batle go etela tsebe ele, o ka nna wa boela ko tsebeng e e kwa morago.